RUgalmas Foglalkoztatás- Tájékoztató

Rugalmas foglalkoztatási formák támogatása a konvergencia régiókban
TÁJÉKOZTATÓ
A GINOP 5.3.1. „Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” című pályázati felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be konzorciumunk, amelynek vezető partnere a KPMG Tanácsadó Kft., konzorciumi partnerek az Accessio Menedzsment Fejlesztési Tanácsadó Kft., az Otthon Segítünk Alapítvány és a Naturpark Térségfejlesz-tési Közhasznú Nonprofit Kft.
A pályázat célja, hogy a konzorciumunkkal együttműködő kis és középvállalkozások számára feltérképezésre kerül-jenek az érintett vállalkozásnál a rugalmas foglalkoztatás lehetőségei, mint például a részmunkaidős foglalkozta-tás, a távmunka, a rugalmas munkaidő-beosztás vagy a munkakör megosztás és konkrét javaslatok szülessenek a munkaadók és munkavállalók számára is előnyös megoldások alkalmazására (további részletek a http://www.ginop531.hu/ honlapon).
Az átvilágítást a Társaság vezetői és dolgozói együttműködésével végezzük, ugyanakkor törekszünk arra, hogy ez az átvilágított társaságok részéről a legkisebb időráfordítással megoldható legyen. Az átvilágítások a napi munka-végzést semmilyen körülmények között nem zavarhatják meg. Az átvilágítások alapvetően:
? dokumentumelemzésből (pl. munkaszerződések, munkaköri leírások, cégdokumentumok),
? vezetői interjúkból, csoportmunkából és
? kérdőíves felmérésből fognak állni.
A velünk együttműködő kis- és középvállalkozások számára átvilágítási jelentés készül, amely tartalmazza az átvi-lágítás eredményeinek összefoglalását, a fejlesztés irányait, akciótervet a megvalósításhoz, amely alapját képezi majd a pályázat következő fordulójának. Mindez az együttműködő KKV – vagyis az Önök – számára ingye-nes!Miért előnyös az Ön és cége számára ez az együttműködés?
Az együttműködő, az átvilágítási jegyzőkönyvvel rendelkező vállalkozások lesznek jogosultak a később kiírásra kerülő GINOP 5.3.2. „Rugalmas foglakoztatási formák elterjesztése a konvergencia régióban” című pályázaton való részvételre, közvetlen vissza nem térítendő támogatás szerzésére. A pályázat várható főbb részletei:
Konzorciumunk célja, hogy megnyissuk partnereink előtt ezt a lehetőséget, valamint ügyfeleinket a később kiírásra kerülő GINOP 5.3.2. pályázati folyamatban is támogassuk, annak megvalósításában testreszabott, komplex megoldásokkal segítsük.
További információért, illetve az együttműködési szándék jelzéséért forduljon képviselőinkhez:
Bauer László, Németh Imre
Tel.: + 36 30 277 0919 Tel.: + 36 30 957 4533
naturparkkht@nextramail.hu
Támogatás nagysága3 - 15 millió Ft, cégméret és egyéb paraméterek függvényébenTámogatás intenzitás100%Támogatott tevékenységek1) Tanácsadás átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez (munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési)2) Vezetői és munkavállalói képzések, tréningek, műhelymunkák, workshopok munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez, új munkavállaló felvételéhez3) Új munkavállalók, munkahelyi mentor bérköltsége4) Rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök (pl. HW SW)A megvalósítás intervalluma12 hónap

Bejelentkezés
bleeding after abortion teen pregnancy abortion does medicaid cover abortions
how can i terminate a pregnancy abortion clinics in atlanta ga during pregnancy
forced sex change stories free online gay sex stories bi group sex stories
free printable cialis coupons open cialis coupons printable
lasix 40mg link rifaximin pill
amoxicillin link albuterol (salbutamol) 2mg
viagra coupon 2016 coupons for viagra printable coupons for viagra
cialis coupons online link drug discount coupons
drug coupon prescription savings cards prescription transfer coupon