• TUDATOS ÉLETPÁLYA TERVEZÉS

  Tudatos életpálya tervezés címmel negyven órás tréning indult középiskolások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezésében.

 • HR kerekasztal

  A határtérség nagyvállalatainak HR szakembereit vesznek részt azokon a klubjellegű foglalkozásainkon, amelyek mindegyikén aktuális témák megvitatására kerül sor meghívott szakértők segítségével.

 • Fiatal tehetségek hálózata adatlap

  https://www.1ka.si/a/28834

 • Projekt partnerek

  Projekt partnerek:


  Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

  Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit. Kft.

  Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

  Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft.

  Muravidéki Regionális MunkaalapRUgalmas Foglalkoztatás- Tájékoztató

Rugalmas foglalkoztatási formák támogatása a konvergencia régiókban
TÁJÉKOZTATÓ
A GINOP 5.3.1. „Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” című pályázati felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be konzorciumunk, amelynek vezető partnere a KPMG Tanácsadó Kft., konzorciumi partnerek az Accessio Menedzsment Fejlesztési Tanácsadó Kft., az Otthon Segítünk Alapítvány és a Naturpark Térségfejlesz-tési Közhasznú Nonprofit Kft.
A pályázat célja, hogy a konzorciumunkkal együttműködő kis és középvállalkozások számára feltérképezésre kerül-jenek az érintett vállalkozásnál a rugalmas foglalkoztatás lehetőségei, mint például a részmunkaidős foglalkozta-tás, a távmunka, a rugalmas munkaidő-beosztás vagy a munkakör megosztás és konkrét javaslatok szülessenek a munkaadók és munkavállalók számára is előnyös megoldások alkalmazására (további részletek a http://www.ginop531.hu/ honlapon).
Az átvilágítást a Társaság vezetői és dolgozói együttműködésével végezzük, ugyanakkor törekszünk arra, hogy ez az átvilágított társaságok részéről a legkisebb időráfordítással megoldható legyen. Az átvilágítások a napi munka-végzést semmilyen körülmények között nem zavarhatják meg. Az átvilágítások alapvetően:
? dokumentumelemzésből (pl. munkaszerződések, munkaköri leírások, cégdokumentumok),
? vezetői interjúkból, csoportmunkából és
? kérdőíves felmérésből fognak állni.
A velünk együttműködő kis- és középvállalkozások számára átvilágítási jelentés készül, amely tartalmazza az átvi-lágítás eredményeinek összefoglalását, a fejlesztés irányait, akciótervet a megvalósításhoz, amely alapját képezi majd a pályázat következő fordulójának. Mindez az együttműködő KKV – vagyis az Önök – számára ingye-nes!Miért előnyös az Ön és cége számára ez az együttműködés?
Az együttműködő, az átvilágítási jegyzőkönyvvel rendelkező vállalkozások lesznek jogosultak a később kiírásra kerülő GINOP 5.3.2. „Rugalmas foglakoztatási formák elterjesztése a konvergencia régióban” című pályázaton való részvételre, közvetlen vissza nem térítendő támogatás szerzésére. A pályázat várható főbb részletei:
Konzorciumunk célja, hogy megnyissuk partnereink előtt ezt a lehetőséget, valamint ügyfeleinket a később kiírásra kerülő GINOP 5.3.2. pályázati folyamatban is támogassuk, annak megvalósításában testreszabott, komplex megoldásokkal segítsük.
További információért, illetve az együttműködési szándék jelzéséért forduljon képviselőinkhez:
Bauer László, Németh Imre
Tel.: + 36 30 277 0919 Tel.: + 36 30 957 4533
naturparkkht@nextramail.hu
Támogatás nagysága3 - 15 millió Ft, cégméret és egyéb paraméterek függvényébenTámogatás intenzitás100%Támogatott tevékenységek1) Tanácsadás átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez (munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési)2) Vezetői és munkavállalói képzések, tréningek, műhelymunkák, workshopok munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez, új munkavállaló felvételéhez3) Új munkavállalók, munkahelyi mentor bérköltsége4) Rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök (pl. HW SW)A megvalósítás intervalluma12 hónap

Rugalmas Foglalkoztatás

LAMAPROM Munkaügyi konferencia képgaléria

Fiatal tehetségek hálózatának modellje (MMPK)

Fiatal tehetségek hálózatának modellje (MMPK)

LAMAPROM projektJelentkezési lap -Fiatal tehetségek hálózata
ciprofloxacin 500 mg tablets used for tablet ciprofloxacin ciprofloxacin hcl side effects
prescription drug discount card cvs prints coupon prescription drug cards
imitrex 100mg go sildenafil citrate
lasix 40mg link rifaximin pill
drug coupons viagra coupon prescription coupon
coupons prescriptions viagra free coupon viagra.com coupon
voltaren dolo kenőcs go voltaren végbélkúp
Fiatal tehetségek hálózatának modellje (MMPK)
coupons for free walgreens online coupon codes how to get free coupons
imitrex 100mg go sildenafil citrate

Vállalkozó kedvvel a vállalkozások villágába 2013. - Muravidéki régió

Bevált gyakorlatok elemzése
Vállalkozó kedvvel a vállalkozások világába 2013.
Muravidéki régió 
LAMAPROM PROJEKTJó gyajorlat elemzése
medication coupon gailey.org.uk free printable grocery coupons
ciprofloxacin 500 mg tablets used for ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin hcl side effects
when your husband cheats fangstoptimering.dk catch a cheat
drug coupons go prescription coupon
depakin chrono 500 a1softec.com depakin
naltrexone for alcoholism http://naltrexonealcoholismmedication.com/ ldn for cancer

Karrier szeminárium

Projekt munka és projekt menedzsment

Projekt munka és projekt menedzsment - 22.05.2014.

Karrier szeminárium

Karrier szeminárium - 22.05.2014.

2. Kerekasztal- 2013.09.18. (Ljubljana)

2. Kerekasztal- 2013.09.18. (Ljubljana)

Vállalkozó kedvvel a vállalkozások világában 2013- jó gyakorlatok elemzése
Jógyakorlatok elemzése
valtrex pill thepoliticalsword.com albuterol (salbutamol) 4mg
coupon viagra viagra coupon viagra savings and coupons
viagra coupon 2016 pfizer viagra coupons coupons for viagra
coupons prescriptions site viagra.com coupon
cialis dose vs cialis dosage for one cialis dosage vs
viagra survivingediscovery.com viagra wiki
ibuprofen salbe partickcurlingclub.co.uk ibuprofen alkohol
jasmine sanders click jasmine sanders
tegretol lc open tegretol 400

A LAMAPROM projektről

A magyar-szlovén határ-menti térség összetett problémákkal küzd a munkaerőpiac területén. Csökkentek a foglalkoztatási lehetőségek, emelkedik elsősorban a magasan képzett emberek, fiatalok elvándorlása. Emellett jelentős probléma, hogy számos ágazatban hiányszakmák alakultak ki, ami negatívan hat a vállalkozások és a régió versenyképességére. Hiányzik egy olyan integrált rendszer, amely ellátná a munkavállalók, a pályaválasztás előtt álló fiatalok és a munkaerőt foglalkoztatni kívánó vállalkozások között a közvetítő szerepet, innovatív, határon átnyúló megoldásokkal is fokozva a régió népességmegtartó erejét.

 

Ezért a LAMAPROM projekt céljai:

- Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkaerőpiacra történő beilleszkedésének elősegítése.

- Munkaadói oldal aktivitásának fokozása

- Foglalkoztatással kapcsolatos ismeretanyag rendezett, interaktív bemutatása modern infokommunikációs eszközökkel

- Együttműködési hálózatok kialakítása a foglalkoztatás területén

- A munkakeresők új generációjának szemlélet formálása a fenntarthatóság szellemében

 

Projekt célcsoportjai:

Pályaválasztás előtt álló fiatalok, nők, kisgyermekesek, fogyatékkal élők, kisebbségek, mikro-, kis-, és középvállalkozások, önkormányzatok, közintézmények, oktatási intézmények

 

Projekt főbb tevékenységei:

-       „Virtuális foglalkoztatási kompetencia központ” felállítása – interaktív Internetes felületen.

-    Munkanélküliek, munkakeresők helyzetének feltárása, megoldások keresése, javaslatok kidolgozása a problémák enyhítésére.

-   A munkaerő kereslet és kínálat trendjeinek vizsgálata, foglalkoztatás hosszú távú tervezése. „Munkaadók és munkavállalók felkészítése” képzések, tréningek, kerekasztal és klub találkozók

-         Pilot projektek - Ösztöndíj rendszer kidolgozása és bébisitter foglalkoztatási hálózat kifejlesztése - a foglalkoztatás és a munkakeresés megkönnyítésére

-         Fiatal tehetségek bevonása és hálózatának kiépítése elsősorban területfejlesztési komplex fejlesztések generálására.

ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER DOKUMENTUM-GYŰJTEMÉNYE
Ösztöndíj rendszer dokumentumgyűjteménye
cheat on my husband site wife cheaters
prescription drug discount card 30 off cvs coupon prescription drug cards
viagra coupon 2016 pfizer viagra coupons coupons for viagra
ibuprofen 200 go ibuprofen hoofdpijn
prescription drugs discount cards open coupons prescriptions
free prescription drug cards acantheschool.com prescription discount coupons

Szekunder források háttérelemzése

SZEKUNDER FORRÁSOK
HÁTTÉRELEMZÉSE
A LAMAPROM PROJEKT KERETÉBEN
Készítette:
SATURNUS-M Bt.
Keszthely
2012.Szekunder források háttérelemzése
lasix 40mg imitrex 50mg rifaximin pill
cialis discount card cialis coupons discount cialis best price
drug coupon read prescription transfer coupon
viagra survivingediscovery.com viagra wiki
buscopan grossesse megaedd.com buscopan medicament

Adaptációs keretek meghatározása

ADAPTÁCIÓS KERETEK MEGHATÁROZÁSA
A helyzetfeltárásra építve, kiemelten Vas és Zala megyékben alkalmazthó ösztöndíjrendszer elemeinek meghatározása a pomurjei ösztöndíj-modell alapján.
Készítette:
SATURNUS-M Bt.
Keszthely
2012.Adaptációs keretek meghatározása
abortion debates maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com articles against abortion
drug coupons viagra coupon prescription coupon
coupons prescriptions site viagra.com coupon
escitalopram tablete iskustva read escitalopramoksalat

Projekt munka és projekt menedzsment

Tudatos életpálya tervezés képgaléria

LAMAPROM Munkaügyi konferencia

LAMAPROM Munkaügyi konferencia

A térség foglalkoztatási problémáinak megoldására


2013. 09. 24-én került megrendezésre a Pergamen Műhely Kiadó Kft. rendezésében a LAMAPROM határmenti munkaerő-piaci konferenciája, amelynek helyszínéül a Zala Megyei Kormányhivatal Deák terme szolgált. 

 A konferencia kezdéseként Rigó Csaba kormánymegbízott köszöntötte a vendégeket, ezt követően pedig Nagy András ügyvezető igazgató nyitotta meg a rendezvényt. A projektet Szabó Károly és Halász Eszter projektmenedzserek mutatták be a megnyitót követően.


 A szlovén ösztöndíj rendszer működését és adaptálási lehetőségeit Dunja Velner mutatta be az RRA Mura képviseletében. Borsos József a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója a Right Profession projekt és a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci támogatási eszközeit vázolta, illetve a projekt aktuális helyzetét prezentálta. Hasonló témában mutatta be a Szlovén oldali állapotot Cvetka Sres a Muraszombati Munkaügyi Kirendeltség igazgatója. Ezek után egy sajtótájékoztatóval egybekötött állófogadásos ebéd következett. Az ebéd utáni első előadó Török Réka volt, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakmai vezetője, aki a pályaorientáció és pályatanácsadás Magyarországon témakörben tartotta meg prezentációját. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola módszerének bemutatását és az ATT projektet Molnár Máté az iskola igazgatója ismertette. Ljubica Smolkovic a szlovén ELEKTROMATERIAL vállalat foglalkoztatási best practice-ét mutatta be a támogatási formák igénybevételének terén. Az előadásokat Horváth Jenő az Értékeinkért Alapítvány elnöke zárt, aki az előző előadás témáját magyar oldalon mutatta be. A program a hallgatói kérdések megválaszolásával zárult. A nap folyamán végig szinkrontolmács segítette a kétnyelvűség létrejöttét. Emellett fontos megemlíteni, hogy a rendezvény nagy sajtóérdeklődéssel volt övezve, hiszen számos média megjelentette az eseményről készült összefoglalókat, cikkeket. Televíziós, rádiós, nyomtatott és online média megjelenés is történt. A rendezvény sikerének másik fontos eleme, hogy a megfelelő számú jelentkező a program végeztéig aktívak és érdeklődőek maradtak, illetve a konferenciát követően is pozitív verbális visszajelzéseket adtak. A konferencia során a kötelező arculati elemek végig bemutatásra kerültek.


                                      


 

 

1. Kerekasztal - 2013.04.23. (Murska Sobota)

1. Kerekasztal - 2013.04.23. (Murska Sobota)

Munkakör elemzés és tervezés
Munakör elemzés és tervezés
cialis discount card lipseysguns.com cialis best price

Bejelentkezés
bleeding after abortion teen pregnancy abortion does medicaid cover abortions
how can i terminate a pregnancy abortion clinics in atlanta ga during pregnancy
forced sex change stories free online gay sex stories bi group sex stories
free printable cialis coupons open cialis coupons printable
lasix 40mg link rifaximin pill
amoxicillin link albuterol (salbutamol) 2mg
viagra coupon 2016 coupons for viagra printable coupons for viagra
cialis coupons online link drug discount coupons
drug coupon prescription savings cards prescription transfer coupon